วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษามหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการ
“ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจชาติ” โดยท่านสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ ในการติดตามโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจชาติ
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

  

Zip Locksmith