21 มี.ค.62 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯชัยนาทผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการนับคะแนนเสียง 
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2562

โดยมีนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการ กกต. จ.ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ มาร่วมให้ความรู้ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

  

Zip Locksmith