วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565

ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

 

งานวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
และโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น "กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งครั้งที่ 3
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
 
 

 

Zip Locksmith