วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 พิธีทำบุญเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)
12 มกราคม 2566 เข้ารับพรจากท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล "หลวงปู่ฤษีตาไฟ" เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ขอเชิญเยี่ยมชมบรรยากาศ และทัศนียภาพสวนดอกไม้ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่
โครงการ"เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ" ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565
14-15 พฤศจิกายน 2565 โครงการอบรมครูผู้สอน หลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office "
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวข้าวหอมขาวเจ็กชัยนาท ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 วัดเทพหิรัณย์
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ ธรรมปะละ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้ารับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประเภท นักศึกษา ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม บุคคลดีเด่น" ครั้งที่ ๒๘ และรางวัล "คนดีศรีจันทรเกษม" ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงวุฒิ ชื่นชม นักศึกษาชั้นปี่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษา ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๕
8 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้ากราบนมัสการเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล "หลวงปู่ฤษีตาไฟ"
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันอาทิตยื ที่ 21 สิงหาคม 2565 การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์น้องพี่ (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปฐมนิเทศสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565
29-30 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คแก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
10 พ.ค. 65 ปรึกษาหารือกับเกษตรจังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในการประชุมประจำเดือน ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทดำเนินการบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ในจังหวัดชัยนาท ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
20 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ และ รำลึก ๑๑๑ ปีแห่งชาตกาลของ พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 การตรวจสอบวัสดุคุรภัณฑ์ ของศูนย์การรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ประจำปี 2565
10 มีนาคม 2565 การประชุมหารือประเด็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 20-21 มกราคม 2565 โครงการอบรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คแก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 1)
18 ม.ค. 2565 ประชุมหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย และเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท