29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 ค่ายอาสาพัฒนาโรงรียน วัดจันทน์
18 ก.พ. 63 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม
17 ก.พ. 63 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
17 ก.พ. 63 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางระจันวิทยา
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสรรพยาวิทยา
ราชประชานุเคราะห์ 46
28 ม.ค.63 ร่วมบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระมงคลกิจโกศล
27 ม.ค. 63 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
25-26 ม.ค. 63 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
20 ม.ค. 63 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
19 ม.ค. 63 พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ครั้งที่ 38
24 ธ.ค. 62 กีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562
22 ธ.ค.62 คณะะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
9 ธ.ค. 62 พิธีทำบุญวันสถาปณา ครอบรอบ 19 ปี มจษ.ชัยนาท
26 พ.ย. 62 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
16 พ.ย. 62 กีฬาช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 11 ต้านภัยยาเสพติด
11 พ.ย. 62 งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
20-21 ก.ย. 62 โครงการค่ายต้นกล้าแคฝรั่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
14 กันยายน 2562 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 85 ปีคุณแม่จิรา มหามงคลรัฐ
6-8 กันยายน 62 ค่ายผู้นำนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนำ้พุ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
29 ส.ค. 62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
20 ส.ค. 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทนิเทศ ติดตาม โครงการชัยนาทเมืองคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
13 ส.ค. 62 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
10 ส.ค. 62 ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4 สิงหาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-แคฝรั่งสานสัมพันธ์น้องพี่
26 กรกฎาคม 2562 ดร.เอนก เทีบนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนที่ให้เกียรติมาเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การเขียนโครงการและตัวชี้วัดโครงการ"

  

  

 

 

 

Zip Locksmith tsescorts.comAdult Search