รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561
 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 ธันวามคม พ.ศ. 2560
 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 29 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 26 กันยายน 2556
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 12 พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 มกราคม 2556
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 19 กันยายน 2555
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่ 4/2557 วันที่13 กันยายน 2557
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558

 รายงานการประชุม บุคลากรประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

ครั้งที่2 /2560 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 
ครั้งที่1 /2560 วันที่ 17 มีนาคม 2560
ครั้งที่7 /2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่6/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ครั้งที่5 /2557 วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ครั้งที่4 /2557 วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
ครั้งที่3 /2557 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่2 /2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557
ครั้งที่1 /2557 วันที่ 16 มกราคม 2557
ครั้งที่1 /2557 วันที่ 16 มกราคม 2557
ครั้งที่ 8 /2556 วันที่ 26 กันยายน 2556
ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 3 กันยายน 2556
ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 17 เมษายน 2556
 ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 3 มกราคม 2556
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่1 /2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558
 

 

 

Zip Locksmith