วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ มอบหมายให้เจ้าที่กิจการนักศึกษา 
นำการแสดงเข้าร่วมงาน" ย้อนรอยตำนานเมืองแพรกศรีราชา "ในชุดการแสดงเดินตามพ่อหลวง
ณ วัดมหาธาตุ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith