วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธาน พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith