วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา"ช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่9" ณ สนามกีฬาศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith