วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 17 ปี
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นมีกิจกรรมมอบคุณการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่า มจษ.ชัยนาท จำนวน 1 ทุน
และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมตอบปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ หอประชุมศูนย์ฯ ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith