วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ครั้งที่ 36

โดยปีนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ส่งขบวนแห่เข้าร่วมเดินเป็นขบวนแรก ณ หน้าตลาดอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

 

Zip Locksmith