วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มจษ-ชัยนาท พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ร่วมกับชมรมลูกขุนสรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ “ขุนสรรค์”
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรม “ขุนสรรค์” อาสาไทยป้องกันชาติศึกบ้านบางระจัน ที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย
โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีบวงสรวง

  

Zip Locksmith