วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา"ช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่10 ต้านภัยนาเสพติด"
ณ สนามกีฬาศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ในพิธีเปิดได้มีการแสดงการเต้นบาสโลบ จากชุมชนบ้านสระไม้แดง หมู่ที่ 16 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยการนำของท่านผู้ใหญ่สำคัน ยอดดำเนิน
ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ประกอบไปด้วยประเภทกีฬา ดังนี้
1.วอลเลย์บอลชาย
2. วอลเลย์บอลหญิง
3.ฟุตบอลชาย 7 คน
4. ฟุตบอลหญิง 7 คน
5.แชร์บอล
และประเภทกีฬาพื้นบ้าน 7 ชนิดกีฬา
เวลา 16.00 น.พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโดย ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯชัยนาท

  

Zip Locksmith