วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด ห่อหมก ณ ลานกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยศูนย์การศึกษาฯชัยนาท ได้นำข้าวหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือ ข้าวเหนียวดำ มาหุงในงานเพื่อแจกให้ผู้ร่วมงานได้รับประทาน

  

Zip Locksmith