22 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์ฯชัยนาท มอบหมาย นายพงรัตน์  วิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสงกรานต์นำ้ทิพย์  ประจำปีการศึกษา 2558

โดย มีพระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

 

Zip Locksmith