วันที่ 5 ส.ค.59 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
โดยปีนี้มีกิจกรรมมอบเข็ม มอบไทค์ จากพระชัยนาทมุนี เจ้าคณะจังหวัด วัดสระไม้แดง กิจกรรมตรวจสารเสพติดจากนักศึกษาใหม่ ไม่พบสารเสพติดในนักศึกษาใหม่เลย
และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาทเป็นผู้นำ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรม "ดำนาตามรอยพ่อหลวง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ แปลงนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

 

Zip Locksmith