11 ส.ค.59 ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

 

Zip Locksmith