วันที่ 1 ก.ย.59 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท เป็นประประธานกล่าวเปิดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมีกิจมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 2 ทุน และมอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

 

 

Zip Locksmith