วันเสาร์ที่ 1 ต.ค.59 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมสัญจรครั้งที่ 9/2559

โดยมีนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒนเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

 

 

Zip Locksmith