วันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท กล่าวเปิดโครงการการอนุรักษ์คูคลอง การปลูกต้นไม้ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนส่งเสริมท้องถิ่น ณ ศูนย์ฯ ชัยนาท โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการ และมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 500 ตัว ปลูกต้นไม้เหลืองปรีดียาธร จำนวน 54 ต้น และยังได้ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิต และครอบครัวข่าว3 รายการ BEC NEWS TONIGHT ทางช่อง 28 SD

มาถ่ายทำรายการ ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 00.00 น.

  

 

 

Zip Locksmith