วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ร่วมใจไหว้พระกลางน้ำ พระพรหม และศาลตายาย
เนื่องในวันครบรอบ 16 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และในเวลา 10.00 น. ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

  

 

 

Zip Locksmith