วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith