วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  

Zip Locksmith