วันที่ 31 มีนาคม 2559 ภาพบรรยากาศ ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 พรรษา และฉลองเสาอโศกผู้นำศีลธรรม พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสิโล)

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง ณ ศาลาการเปรียญวัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

 

 

Zip Locksmith