วันที่ 19 มิ.ย.59 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ“ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม” โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 6 ทีม

จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4 ทีมและจากนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 2 ทีม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 อาคารเทพหิรัณย์มหามงคลรัฐ

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รางวัลที่ ชื่อผลงาน สถานศึกษา
1 ใจเขาใจเรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 คิดเองไม่ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 จิตสึกนึกที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชมเชย สร้างภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชมเชย กิจกรรมสร้างความดี จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ชมเชย เข้าวัด..ทำบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

 

Zip Locksmith