ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครู จังหวัดชัยนาท
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ กิจกรรมสงกรานต์น้ำทิพย์ ร่วมทำบุญและสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ร่วมพิธีทำบุญในวันสงกรานต์ และร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่ UNESCO ประกาศรับรองสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ​มนุษยชาติ​
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมพิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง
ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2567 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป.ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 กิจกรรมวิ่งข้ามทุ่ง จัดโดยสาขาวิชาพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรมพิธีรับรางวัลเชิดชูเกียรติ "จันทร์เดือนเพ็ญ" และ"จันทร์พราวแสง" ประจำปี 2566
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการจัดการเรียนรู้ "สถาบันแห่งนวัตกรรม ผลิตนวัตกร และทักษะอาชีพ " ณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 พิธีทำบุญเนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 60 ปี ท่านเจ้าคุณ พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ครั้งที่ 42 ณ ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (CRUC GAMES)
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 พิธีทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท ครบรอบ 23 ปี
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แนะแนวการศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมหน่วยงาน

 

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ชัยนาท)  ((ภาคปกติ))   ((ภาคนอกเวลาราชการ))

Zip Locksmith