วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาฯชัยนาท ครั้งที่ 3/2564
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ผู้อำนวยการ กราบนมัสการพระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล) ณ วัดสระไม้แดง
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
28 มกราคม 2564 เข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล
24 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา
23 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา
22 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา
21 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
21 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
18-20 ธันวาคม 2563 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่เยาวชน
18 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบุนนาคพิทยาคม
17 ธันวาคม 2563 แนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
8 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรีสโมสร
9 ธ.ค. 63 พิธีทำบุญครบรอบ 20 ปี ศูนย์ฯชัยนาท
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
4 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น “ตำ 3 มะ แซบนัวรัวครก”
18 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น "การทำสละลอยแก้ว"
11 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น(การทำแกงเปรอะอาหารอีสานพลัดถิ่น)
4 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น
30 ต.ค. 63 กิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด เพื่อสืบสานศิลปะการร้อยเรียงดอกไม้ไทย
2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมการทำน้ำปลาหวานน้ำตาลห้วยกรด
26 ก.ย. 63 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
24 กันยายน 2563 โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
15 ก.ย. 63 พิธีปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
14 กันยายน 2563 พิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่จิรา มหามงคลรัฐ
9 กันยายน 2563 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปณา มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี
27-28 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ
27 สิงหาคม 2563 การประชุมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และการประชุมอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
22 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวิ่งข้ามทุ่ง
13 สิงหาคม 2563 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
8 สิงหาคม 2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
7 สิงหาคม 2563 อบรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง
20 มกราคม พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางระจันวิทยา
24 มกราคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากร ไหว้ตรุษจีน 2563
27 มกราคม พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสรรพยาวิทยา
25-26 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
28 มกราคม พ.ศ. 2563 ร่วมบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระมงคลกิจโกศล
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
19 มกราคม พ.ศ. 2563 พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ครั้งที่ 38

  

 

 

 

 

Zip Locksmith