31 มีนาคม 2564 พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล)
27 มีนาคม 2564 กิจกรรม “การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ”
26 มีนาคม 2564 กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี”
24 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมทางวิชาการและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
23 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะพนักงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
20-21 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ให้กับนักเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสรรคบุรี
18 มีนาคม 2564 เข้ารับการฝึกอบรม"การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "
15 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯชัยนาท ครั้งที่ 4/2564 พร้อมแนะนำตัวคณะผู้บริหาร
11 มีนาคม 2564 เข้าเยี่ยมชมสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กทม.
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาฯชัยนาท ครั้งที่ 3/2564
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ผู้อำนวยการ กราบนมัสการพระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล) ณ วัดสระไม้แดง
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
28 มกราคม 2564 เข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล
24 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา
23 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา
22 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา
21 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
21 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
18-20 ธันวาคม 2563 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่เยาวชน
18 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบุนนาคพิทยาคม
17 ธันวาคม 2563 แนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
8 ธันวาคม 2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรีสโมสร
9 ธ.ค. 63 พิธีทำบุญครบรอบ 20 ปี ศูนย์ฯชัยนาท

  

 

 

 

 

Zip Locksmith