18 ม.ค. 2565 ประชุมหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย และเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
29 ธ.ค. 2564 นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา รับมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงานและผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก"รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 "ประเภทหน่วยงาน
17 ธ.ค. 2564 บุคลากรเข้ารับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ "ความทรงจำจากพระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
วันพฤหัสบดีที่ ที่ 9 ธันวาคม 2563 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครบรอบ 21 ปี และกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 2
3 พฤศจิกานยน 2564 ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ สู่พี่ น้อง ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยนาท
20 ตุลาคม 2564 มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
7 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค ให้กับผู้ประสบอุทุกภัย ณ วัดอินทาราม ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
9 กันยายน 2564 โครงการจันทรเกษม ๘๑ ปี รอยยิ้ม อิ่มสุข เพื่อชาวชัยนาท
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ฯชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
27 สิงหาคม 2564 รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
5 กรกฎาคมม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประชุมหารือการจัดหาสถานที่กักตัว AQ (Alternative Quarantine)
2 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
7 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid -19
22 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยให้การต้อนรับ ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชม หน่วยปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)ส่วนหน้า
24 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทอดบทเรียนตามขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (การแปรรูปน้ำตาลโตนด)
21 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการห้การต้อนรับนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สารธารณสุขจังหวัดชัยนาท และคณะ
9 เมษายน 2564 กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาล สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
8 เมษายน 2564 รักษาราชการแทนอธิการบดีเข้ากราบนมัสการเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล
7 เมษายน 2564 ดร.วิลาสินี ชูทอง ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
3 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการเปิดโครงการพัฒนาทักษะพนักงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
31 มีนาคม 2564 พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล)
27 มีนาคม 2564 กิจกรรม “การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ”
26 มีนาคม 2564 กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี”
24 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมทางวิชาการและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
23 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะพนักงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
20-21 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ให้กับนักเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสรรคบุรี
18 มีนาคม 2564 เข้ารับการฝึกอบรม"การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ "
15 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯชัยนาท ครั้งที่ 4/2564 พร้อมแนะนำตัวคณะผู้บริหาร
11 มีนาคม 2564 เข้าเยี่ยมชมสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กทม.
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาฯชัยนาท ครั้งที่ 3/2564
วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ผู้อำนวยการ กราบนมัสการพระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล) ณ วัดสระไม้แดง
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
28 มกราคม 2564 เข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล

  

 

 

 

 

Zip Locksmith